Julefrokost 13/12 klokken 12:00

Billetter a 125 kroner kan købes fra den 29/11 

 


Nyt

Indbetal dit kontingent hjemme fra.


Kontingent 360,00 kr. kan indbetales på vores konto i

Andelskassen konto nr 5951-5005185, hvor der er i tekstfeltet skrives

fulde navn og adresse. Beløbet kan også betales kontant i en kuvert

mærket med fulde navn og adresse samt evt. e-mail som afleveres til kassereren ved indgangen.

Der kan også betales pr. gang 35,00 kr. til kassereren ved indgangen.


Med venlighilsen

Bestyrelsen


NB  Det nye program kan ses og printes her fra hjemmesiden